Протидія булінгу в школі

Що таке булінг?

Його види.

Як протидіяти булінгу?

Методичні рекомендації

«На допомогу педагогічним працівникам  у формуванні гендерної  рівності та протидії  насильству»

Укладачі:

Трубавіна І.М., доктор педагогічних наук, професор, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; Цибулько Л.Г.,  доктор педагогічних наук, доцент ДВНЗ «ДДПУ»; Могильова Н.М., кандидат психологічних наук, доцент ДВНЗ «ДДПУ»; Радзієвська О.В., кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «ДДПУ».